Camina TravelCamina Travel
Forgot password?

Vouchere de vacanta

Ce sunt voucherele de vacanta si cine beneficiaza de ele ?

Pentru a explica ce sunt voucherele de vacanta si cum se folosesc ele, trebuie sa aducem in atentia dvs , Legea nr. 173/2015, la care, ulterior, au fost publicate, prin intermediul HG nr. 614/2015 şi modificările la normele metodologice de acordare a voucherelor de vacanţă. Aceste vouchere sunt bonuri de valoare emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă (asemanatoare tichetelor / bonurilor de masa).

Confrm acestei legi si a modificarilor la normele metodologice ulterioare atât salariaţii din mediul privat, cât şi cei din sectorul bugetar, pot primi vouchere de vacanţă insa in limita a şase salarii minim brute, care pot fi folosite doar în turismul românesc.

Întrucât legislaţia în vigoare prevede că voucherul de vacanţă poate fi atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, termenul de „voucher de vacanţă” este interpretat ca făcând referire la ambele suporturi. Voucherele de vacanţă pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise în format electronic, fiind destinate exclusiv achiziţionării pachetelor de servicii turistice. Perioada de valabilitate a voucherului de vacanţă este de un an de la data emiterii.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta reprezinta contravaloarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal.

Cum din 1 februarie 2017 salariul minim pe economie este de 1.250 lei, valoarea maxima a tuturor voucherelor ce se poate acorda unui singur salariat va fi  de 7500 lei.

Important: Salariatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza de prima de vacanta in cursul anului fiscal sau de bilete de odihna, acordate potrivit legislatiei privind sistemul de pensii publice.

Beneficiile angajatorului care acorda vouchere de vacanta.

Angajatorul, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, stabilesc prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă, care să prevadă:

  • numărul beneficiarilor din unitate care pot primi vouchere de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă beneficiarilor sub forma voucherelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare ale angajatorilor;
  • categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanţă;

forma suportului pe care sunt emise voucherele de vacanţă, respectiv suport electronic şi/sau hârtie.

 Pentru companiile angajatoare, sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta acordate sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, insa doar in limita a 6 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata pentru fiecare angajat.

Beneficiarii (angajaţii) care primesc vouchere de vacanţă sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze voucherele, în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat. În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.

Atât voucherele pe suport electronic, cât şi cele pe suport hârtie pot fi utilizate doar în structuri de primire turistică din România, acreditate de Autoritatea Naţională pentru Turism.

La nivelul angajatilor, voucherele de vacanta sunt asimilate avantajelor in natura si sunt supuse impozitului pe venit .În  privinţa impozitării, precizăm că valoarea voucherelor de vacanţă, acordate potrivit legii, luată în calcul la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominală. Veniturile respective se impozitează ca venituri din salarii în luna în care acestea sunt primite de angajat si sunt supuse impozitarii cu 16%.